Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei Europei Centrale și de Nord

 

 

Iubiți credincioși și prieteni ai parohiei ” Sf Luca al Crimeei” Bremen,

 

 

Vă invităm duminică 22 Ianuarie,

la biserica din Dillener Strasse 112, 28777 Bremen,

unde Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Germaniei,

va oficia Sfânta Liturghie Baptismală.

În cadrul Sfintei Liturghii va fi botezat pruncul Matei, al patrulea copil,

al familiei Iconaru George și Valentina

și

pruncul Ianis-Dominic, al doilea copil

al familiei Culda Constantin și Ioana.

 

 

Program:

 

ora 9.30 Utrenia

ora 10.30 Sf Liturghie Baptismală

 

Vă așteptăm cu bucurie.

 

 

 

  Ne puteți găsi și pe Facebook:

https://www.facebook.com/parohiabremen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINE AȚI VENIT PE SITE-UL

PAROHIEI ORTODOXE 

” SF.LUCA AL CRIMEEI ”

 BREMEN 

 

 

 

 

În aceeași limbă,
Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pamânt.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.

În limba ta
Ţi-e dor de mama
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atunce
Tot în limba ta. 

Autor: Grigore Vieru

 

 

”Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă”

 

 

Lucian Blaga - Vreau sa joc !

O, vreau sa joc, cum niciodata n-am jucat!
Sa nu se simta Dumnezeu
în mine
un rob în temnita - încatusat.
Pamântule, da-mi aripi:
sageata vreau sa fiu, sa spintec
nemarginirea,
sa nu mai vad în preajma decât cer,
deasupra cer,
si cer sub mine -
si-aprins în valuri de lumina
sa joc
strafulgerat de-avânturi nemaipomenite
ca sa rasufle liber Dumnezeu în mine,
sa nu cârteasca:
"Sunt rob în temnita!"

 

NU UITA! CERUL E ÎN INIMA TA...

 

 

 

 

 

Iubiţi credincioşi,

 

În mijlocul comunităţii ortodoxe româneşti, aici la Bremen, nutrim dorinţa de a avea o biserică proprie, unde fiecare suflet creştin-ortodox să-L slăvească pe Dumnezeu după tradiţia părintească.

Anii au trecut şi dorinţa de a avea o biserică ortodoxă românească s-a aprins şi mai tare, ne încălzeşte inimile şi ne ascute conştiinţa slujirii pe care o avem astăzi aici şi acum.

Din preţuire pentru suferinţele martirilor neamului nostru şi pentru moştenirea lor, din respect pentru toate eforturile înaintaşilor noştri de a lăsa în urmă mărturii de care să fim mândri şi din dorinţa de a ne bucura noi şi urmaşii noştri de un sfânt locaş ortodox, atenţia şi toate eforturile noastre se îndreaptă spre necesitatea stringentă de a realiza acest ideal.

Fundamentul tuturor eforturilor nu-l reprezintă însă sprijinul extern, ci solidaritatea noastră a credincioşilor, care este totodată şi expresia dorinţei noastre de a-L slăvi pe Dumnezeu într-un locaş de cult propriu în acord cu tradiţia iconografică şi arhitecturală ortodoxă. Nimic nu poate convinge mai mult de faptul că ne dorim cu adevărat o biserică decât bucuria de a face tot ce ne stă în putinţă pentru atingerea acestui ideal.

Totul începe cu paşi mărunţi şi dăruirea dumneavoastră se cuantifică nu după valoarea donaţiei, ci după gingăşia şi smerenia gestului de a ne fi alături.

Începem mai întâi cu RUGĂCIUNEA apoi vom întreprinde și demersurile administrative ( deschiderea unui cont special destinat achiziționării sau construirii unei biserici )

 

 

 

Cu binecuvântare,

al dumneavoastră rugător către Domnul,

părintele Marius-George CRISTEA

 

 

Asemenea tuturor strădaniilor pe care ni le propunem în viață, nimic nu ar fi posibil dacă nu am avea parte și de ajutorul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul ne mărturisește că „unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20).

Vă îndemnăm pe această cale pe toți cei care vreți să ne ajutați, să ne fiți alături rostind această rugăciune în fiecare seară, la ora 22:00.

Nădăjduim că astfel, Dumnezeu va fi zi de zi în mijlocul nostru, întărindu-ne în demersul nostru și îmbogățind strădania noastră cu binecuvântarea și puterea Lui.

 

 

Credincioșii care doresc să ne însoțească în acest demers, începând cu

1 Septembrie 2016, ora 22.00, zilnic,  sunt chemați la RUGĂCIUNE

 

 

Rugăciune pentru înălţarea unei biserici

 

 
 

Dumnezeule, Cel fără de început şi veşnic, Care pe toate câte sunt le-ai adus dintru nefiinţă întru fiinţă, Cel ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, Care ai cerul scaun şi aşternut picioarelor Tale pământul; Care ai dat lui Moise poruncă şi pildă şi ai pus Duhul Tău în Beţaleel, meşterul cel mare, îndestulându-l pe dânsul cu înţelepciune spre întocmirea şi ridicarea Cortului Mărturiei, în care erau închipuirile şi formele adevărului; Cel ce ai dăruit lui Solomon înălţimea cugetului şi lărgimea inimii şi printr-însul ai ridicat Biserica Ta cea veche, iar Sfinţilor Tăi Apostoli le-ai înnoit darul închinării în Duh şi al slujirii cortului celui adevărat şi printr-înşii în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele şi cele fără de sânge jertfe.
 

Dumnezeule nemărginit, pe Care cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai mult un locaş zidit de mâini omeneşti; caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră, a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ţie, credincioşi cuvintelor Unuia-născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri; că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”.
 

Însuţi, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înţelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta şi în orice zi Te vom chema; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilinţă şi cu stăruinţă ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorinţa noastră sfântă de a avea, spre slava Ta şi spre mântuirea noastră, propria noastră biserică, al cărei prag trecându-l, împreună cu toţi semenii noştri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh, izgoneşte dintre noi duhul viclean, înşelător şi pricinuitor de dezbinare, uneşte-ne într-o inimă şi într-un cuget, binecuvintează-ne întru toate, dăruieşte-ne putere şi tărie, îmbărbătare şi bună sporire întru împlinirea gândului nostru.
 

Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi care să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire şi jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel ce eşti nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc»; Că Tu Însuţi eşti Cel ce binecuvintezi, Cel ce împlineşti şi desăvârşeşti toate, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

***

 

Alle, die unser Vorhaben, eine Kirche aufzubauen, unterstützen,werden gebeten, dieses Gebet um 22:00 Uhr jeden Abend zu beten. Auf diese Weise wollen wir in unserem Vorhaben vereint vor Gott sein, denn nur mit seinem Segen und seiner Mitwirkung, werden wir diese Aufgabe, die bei weitem unsere Kräfte übersteigt, zu Ende bringen können.

 

Gebet um die Errichtung einer Kirche

 
 

Anfangloser, ewiger Gott, Du hast alles aus dem Nichtsein ins Dasein geführt. Du wohnst im unnahbaren Licht, Du hast den Himmel als Thron und die Erde als Schemel für Deine Füße. Du hast dem Mose geboten, das Zelt des Zeugnisses zu errichten und hast Bezaleel, den großen Künstler, mit Weisheit zu diesem Werk beschenkt. Du hast dem Salomon die Größe des Verstandes und die Weite des Herzens geschenkt und durch ihn Deinen Tempel errichtet. Du hast Deinen heiligen Aposteln die Gabe des geistlichen Betens erneuert, und durch sie auf der ganzen Erde Deine heiligen Kirchen errichtet, damit in ihnen heilige, unblutige Opfergaben dargebracht werden.
 

Unendlicher Gott, Dich fassen nicht die Himmel der Himmel, umso weniger ein von menschlicher Hand gemachtes Werk. Schaue in Deiner unbegrenzten Güte auf unser Gebet herab, denn wir beten einmütig zu Dir, getreu den Worten Deines einzig geborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der gesagt hat: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen”.
 

Du selbst Herr, der Du mit unsagbarer Weisheit Deine Kirche gegründet hast, höre auf unser Gebet zu dieser Stunde und an jedem Tag, wenn wir zu Dir rufen. Schaue gnädig auf uns herab, die wir demütig und inbrünstig zu Dir beten, und segne unser heiliges Vorhaben, zu Deiner Ehre und um unserer Erlösung willen, unsere eigene Kirche zu haben, die wir zusammen mit unseren Mitmenschen betreten, um Dich, unseren Herrn, zu loben. Sende auf uns die Gnade Deines Heiligen Geistes, vertreibe von uns jeden listigen, verführerischen und zu Zwiespalt führenden Geist. Vereinige uns in einem Herzen und einem Sinn, segne uns in allem, schenke uns Kraft und Stärke, Ermutigung und guten Fortschritt zur Erfüllung unseres Vorhabens.
 

Sende uns zu Hilfe Deine heiligen Engel, die uns von allen Behinderungen durch sichtbare und unsichtbare Feinde befreien und in unseren Seelen die Bereitschaft zu Opfern für Dein Haus vermehren. Gott, Du bist die Hoffnung der ganzen Erde. Komm auch uns zu helfen, denn ohne Dich ist jede Mühe vergebens. Wie im Psalm gesagt wird: „Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut“; denn Du selber segnest, erfüllst und vervollkommnest alles, unser Gott, und Dir senden wir Lobpreis empor, dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und in alle Ewigkeit. Amen.

 

Cu Voia lui Dumnezeu și ajutorul Dvs.

aceasta 

ar putea deveni 

Biserica NOASTRĂ !

 

Vino să ne fii alături!

 

 

 

 

 

           Deşi teritoriul pe care sunt raspânditi membrii parohiei este mare, comunitatea noastră este totuşi mică. Valoarea unei parohii însă „nu se judecă după numărul enoriaşilor sau a posibilităţilor materiale, ci mai ales după nivelul vieţii duhovniceşti“. Aflându-ne în afara României, existenţa parohiei este însa indisolubil legată şi de aportul noastru material.În plus, Bisericii Ortodoxe Române nu i s-a recunoscut încă în întreaga Germanie statutul de organizaţie cu drept public, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ajutorăm singuri. Parohia noastră este constituită ca organizatie non-profit ” Rumänisch Orthodoxe Gemeinde Hl.Lukas von der Krim e.V ” şi este finanţată EXCLUSIV prin contribuţia şi donaţiile membrilor comunităţii noastre.               

          Scopul unei “Asociatii de cult”(Verein) este acela de a asigura personalitate juridica comunitatilor bisericesti  în fata statului german si de a unifica toate activitatile religioase, culurale si sociale ale credinciosilor unei parohii. Echivalentul bisericesc al Vereinului este Parohia, care are si ea prin Statului Bisericii Ortodoxe Române anumite activitati, funcții si responsabilitati în fata Bisericii și Statului. Tutela Vereinului ofera atat cadrul legal desfasurarii vietii comunitatilor, cat si cadrul religios, cultural cautat de credinciosii ortodocsi romani si nu numai.

                  Anumite activități sunt posibile doar datorită constituirii într-o astfel de asociație și de aceea ne bucurăm de anvergura pe care o are ea acum prin cele două comunitati(Bremen și filia Ahlhorn/Vechta). Ea are și statutul de asociație non-profit (Gemeinnützlichkeit) și oferă astfel posibilitatea administrării sumei adunate din contribuția membrilor ei și din alte donații pentru diferite necesitați cum ar fi autogospodărirea (chirie, cheltuieli, achiziționarea de obiecte bisericesti, etc.), organizarea a diferite evenimente (hramul, concerte etc.), a prezentării obiceiurilor și tradițiilor poporului nostru gazdelor noastre din Germania și susținerea financiară a preotului în parohie.

         De aceea, pentru a ne putea bucura de o activitate cât mai bogată și de a avea o Biserica prospera e necesar ca fiecare familie de credinciosi sa contribuie atat prin participarea la Sfintele slujbe, la alte evenimente ale Bisericii si prin acea taxa de membru la administrarea asociatiei, ca un prinos din darurile pe care Dumnezeu le revarsa asupra fiecaruia.

      

                 Vă invităm, pe fiecare credincios în parte, să se bucure de Slujbele din cele două comunităti și să încerce prin înscrierea în Asociația de cult să consolidăm cât mai bine  

Parohia ”Sf Luca al Crimeei”

                   Fiecare dar, adus după putinţa şi dorinţa dvs., este de mare folos, întrucât prin aceasta realizaţi nu numai un bine personal, ptr. dvs., ci ajutaţi şi la crearea spaţiului necesar de trăire a unei comunităţi creştine. Orice acţiune de generare, refacere şi întărire a Bisericii creştine este răsplătită de Bunul Dumnezeu.

 

”Donaţia reprezintă un dar al nostru către Dumnezeu, 

de la Care primim totul în dar. 

Donaţia este un dar al nostru către semeni, prin 

care arătăm că am înţeles că fiecare suntem şi o 

realizare a părinţilor, rudelor, profesorilor şi prietenilor 

noştri şi că vrem să ne aducem propriul 

obol la devenirea altora. 

Donaţia este însă şi un dar al nostru către noi 

înşine, pentru că atunci când dăruim ne dăltuim 

întru frumuseţe propria fiinţă, după cuvântul 

Sfântului Ioan Scărarul, că: „Cel care cu miresme 

unge pe alţii mai întâi el miroase frumos”. 

 

Contribuția minimă lunară

( 2016 )

stabilită de

Consiliul de Administratie ( Vorstandt )

este

de minim

10 Euro/luna sau 120 Euro/an

 

Date Bancare:

Titular: 

 ” Rumänisch Orthodoxe Gemeinde Hl.Lukas von der Krim e.V ” 


 IBAN: DE15280501000091109942


BIC:SLZODE22XXX

 

Banca: Landessparkasse zu Oldenburg


 Specificați : spende (donație)

 

Vă mulţumim  şi Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

 

NU UITA! CERUL E ÎN INIMA TA...

 

Paroh,

Pr.Marius-George Cristea